Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov STABILITA, d.d.s., a.s., Železnice Slovenskej republiky a Pro Partners Holding, a.s.

Publikované:
Obsah

PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v zmene kontroly nad spoločnosťou STABILITA, d.d.s., a.s.

dôchodok - mince, hodiny
dôchodok - mince, hodiny

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 27. 10. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v zmene kontroly nad spoločnosťou STABILITA, d.d.s., a.s., Slovenská republika z výlučnej kontroly podnikateľa Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“) na spoločnú kontrolu podnikateľov ŽSR a Pro Partners Holding, a.s., Slovenská republika formou vytvorenia spoločného podniku.

Sektor:
K.65.3 – Dôchodkové zabezpečenie

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.