Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov STRABAG s. r. o. a EUROVIA SK, a.s.

Publikované:
Obsah

Tretie strany môžu predložiť PMÚ SR pripomienky, námietky a informácie k oznámenej koncentrácii.

asfaltová cesta
asfaltová cesta

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 21. 04. 2023 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v založení spoločného podniku na výrobu asfaltových zmesí podnikateľmi STRABAG s. r. o., Slovenská republika a EUROVIA SK, a.s., Slovenská republika, pričom podľa oznámenia produkcia spoločného podniku bude slúžiť primárne potrebám zakladateľov.

Sektor:
C. 23.99 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.