Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Swiss Life Select International Holding AG a Fincentrum, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 06. 09. 2018 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľom Swiss Life Select International Holding AG, Švajčiarsko nad podnikateľom Fincentrum, a.s., Česká republika, a tým aj nad podnikateľmi Fincentrum Reality, s.r.o., Česká republika, Fincentrum, a.s., Slovenská republika a Fincentrum Reality, s.r.o., Slovenská republika.
 
Sektor:
K 65.1 Poistenie
K.65.3 Dôchodkové zabezpečenie

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.