Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov TERNO real estate s.r.o. a KON-RAD spol. s.r.o.

Publikované:
Obsah

Tretie strany môžu predložiť PMÚ SR pripomienky, námietky a informácie k oznámenej koncentrácii.

ovocie
ovocie

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 26. 07. 2023 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly spoločnosti TERNO real estate s.r.o. nad spoločnosťou KON-RAD spol. s.r.o.

Sektor:

G 46.3 Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
G 47.11 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.