Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Top Pharmex Rišňovce spol. s r.o., JUDr. Igor Koval a PHARMOS, a.s.

Aktualizované:
Obsah

PMÚ SR dňa 19. 7. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní spoločnej kontroly podnikateľmi Top Pharmex Rišňovce, spol. s r.o., a JUDr. Igor Koval nad spoločnosťou PHARMOS, a.s.

liekky a ovocie na stole
liekky a ovocie na stole
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 19. 07. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní spoločnej kontroly podnikateľmi Top Pharmex Rišňovce spol. s r.o., Nitra a JUDr. Igor Koval nad spoločnosťou PHARMOS, a.s., Nitra.

Sektor:
G.46.46 – Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
G.47.73 – Lekárne

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.