Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Transdev Slovakia s.r.o. a SAD Prievidza a.s.

Publikované:
Obsah

Podľa oznámenia koncentrácia spočíva v získaní výlučnej kontroly podnikateľa Transdev Slovakia s.r.o. nad spoločnosťou SAD Prievidza a.s.

autobusypred budovami v meste
autobusypred budovami v meste
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 21. 06. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní výlučnej kontroly podnikateľa Transdev Slovakia s.r.o., Nitra nad spoločnosťou SAD Prievidza a.s., Prievidza.

Sektor:
H.49.31 - Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.