Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov UBM hotels Management GmbH a VIENNA INTERNATIONAL Hotelmanagement Aktiengesellschaft

Aktualizované:
Obsah
Dňa 15. 11. 2017 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) správne konanie vo veci zámeru koncentrácie, ktorá podľa oznámenia bude spočívať vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku podnikateľov UBM hotels Management GmbH a VIENNA INTERNATIONAL Hotelmanagement Aktiengesellschaft. Spoločný podnik bude prevádzkovať hotely na základe franšízových zmlúv.
 
Sektor: hotelierstvo I.55.1
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.