Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov VIVALTO SANTÉ INVESTISSEMENT SA, Primerosalud S.L.U. a skupiny Ribera Group

Publikované:
Obsah

Koncentrácia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa VIVALTO SANTÉ INVESTISSEMENT SA nad spoločnosťou Primerosalud S.L.U., a tým aj nepriamo nad skupinou Ribera Group.

výskumný pracovník skúma vzorku mikroskopom
výskumný pracovník skúma vzorku mikroskopom
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 16. 8. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa VIVALTO SANTÉ INVESTISSEMENT SA, Francúzsko nad spoločnosťou Primerosalud S.L.U., Španielsko, a tým aj nepriamo nad skupinou Ribera Group.

Sektor:
O.86.9 – Ostatná zdravotná starostlivosť

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.