Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Všeobecná úverová banka, a.s., a VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Publikované:
Obsah

Podľa oznámenia koncentrácia spočíva v zmene kontroly nad spoločnosťou VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

mionce s rastlinami a hodinkami
mionce s rastlinami a hodinkami
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 16. 05. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v zmene kontroly nad spoločnosťou VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Bratislava, Slovenská republika, a to zo spoločnej kontroly podnikateľov Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „VÚB“) a Generali Česká pojišťovna a.s., Praha, Česká republika na výlučnú kontrolu podnikateľa VÚB.
 
Sektor:
K.65.3 – Dôchodkové zabezpečenie

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.