Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Sandberg Capital, správ. spol., a.s., Bratislava a SK Consortium 2 S.a.r.l., Luxembursko a ním kontrolovanými podnikateľmi

Aktualizované:
Obsah
Dňa 22. 06. 2016 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len ,,úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá vychádzajúc z oznámenia spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Sandberg Capital, správ. spol., a.s., Bratislava nad podnikateľom SK Consortium 2 S.a r.l., Luxembursko a ním kontrolovanými podnikateľmi (SK Holdco B.V., Holandsko, Carduelis 2 B.V., Holandsko, BENESTRA, s.r.o., Bratislava, SR ).
 
Sektor:  telekomunikácie  
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.