Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Sandberg Capital, správ. spol., a.s., Bratislava, TERNO real estate, s.r.o., Bratislava, časť podnikov Diligentia R.C., s.r.o., Bratislava a TERNO Group k.s., Bratislava

Aktualizované:
Obsah
Dňa 08. 09. 2016 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len ,,úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá vychádzajúc z oznámenia spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Sandberg Capital, správ. spol., a.s., Bratislava nad podnikateľom TERNO real estate, s.r.o., Bratislava a časťami podnikov Diligentia R.C., s.r.o., Bratislava a TERNO Group k.s., Bratislava. Uvedené nadväzuje na transakciu schválenú úradom rozhodnutím č. 2016/FH/3/1/017 zo dňa 12. 05. 2016 a v tomto konaní úrad bude posudzovať nadobudnutie výlučnej kontroly vo vzťahu k vybraným maloobchodných predajniam účastníkov, t. j. vybrané predajne Hypernova.
 
Sektor:  maloobchodný predaj