Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Sandberg Capital, sprav.spol., a.s., SR nad TERNO real estate, s.r.o., SR a nad časťami podnikov Diligentia R.C., s.r.o., SR a TERNO Group k.s., SR

Aktualizované:
Obsah
Dňa 23. 3. 2016 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom Sandberg Capital, sprav.spol., a.s., SR nad TERNO real estate, s.r.o., SR a nad časťami podnikov Diligentia R.C., s.r.o., SR a TERNO Group k.s., SR
 
Sektor: maloobchodný predaj

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.