Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Skupiny E. ON a Ministerstva hospodárstva SR nad E. ON Business Services Slovakia spol. s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 30.10.2015 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní nepriamej spoločnej kontroly Skupiny E. ON a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky nad podnikateľom E.ON Business Services Slovakia spol. s. r. o., Bratislava.

Sektor: IT služby

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky,námiety a informácie k oznámeným koncentráciám. Źiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úrad čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavania zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovaia oznámenej koncentrácie.