Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava a RIGHT POWER, a.s., Žilina

Aktualizované:
Obsah
Dňa 08. 06. 2016 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len ,,úrad”) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá vychádzajúc z oznámenia spočíva v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly podnikateľom SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava nad časťou podniku podnikateľa RIGHT POWER, a.s., Žilina.
 
Sektor:  energetický - predaj plynu a elektriny koncovým odberateľom
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.