Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie spoločností ČEZ ESCO, a.s., a Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 10. 11. 2020 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku spoločnosťou ČEZ ESCO, a.s., Praha, ktorá je členom skupiny ČEZ, a spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Bratislava.

Spoločný podnik sa bude zameriavať na poskytovanie špecializovaných služieb na optimalizáciu spotreby energií a bude taktiež aktívny v oblasti dodávok tepla na Slovensku. V rámci transakcie nedôjde k vloženiu hlavných činností spoločností ČEZ ESCO, a.s., a Slovenský plynárenský priemysel, a.s., v oblasti maloobchodných dodávok zemného plynu a elektriny do spoločného podniku.

Sektor:
D.35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
N.81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.