Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie spoločností Fitzroy Merger Co a Ferrara Candy Company Holdings, Inc

Aktualizované:
Obsah
Dňa 23. 10. 2017 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v zlúčení spoločnosti Fitzroy Merger Co, USA, ktorá patrí do ekonomickej skupiny Ferrero a spoločnosti Ferrara Candy Company Holdings, Inc, USA. Obe spoločnosti, resp. ich ekonomické skupiny pôsobia v oblasti výroby cukroviniek. V dôsledku koncentrácie získa skupina Ferrero, ktorá je okrem iného výrobcom cukroviniek Kinder, Nutella, Raffaello, Tic Tac., kontrolu nad spoločnosťou Ferrara Candy Company Holdings, Inc, USA.
           
Sektor: C.10.82 - výroba cukroviniek
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.