Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie spoločností Ningbo Jihong Investment Co., Ltd., a GRAMMER Aktiengesellschaft

Aktualizované:
Obsah
Dňa 23. 10. 2017 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly spoločnosti Ningbo Jihong Investment Co., Ltd., Čína nad spoločnosťou GRAMMER Aktiengesellschaft, Spolková republika Nemecko.
           
Sektor: C.29.32 – Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá (lakťové a hlavové opierky)
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.