Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie spoločností Optifin Invest, s.r.o., BUDAMAR LOGISTICS, a.s., ELH Eisenbahnlaufwerke Halle GmbH & Co. KG, WBN Waggonbau Niesky GmbH a WBN Zwischenholding GmbH

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 26. 10. 2018 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej spoločnej kontroly spoločnosti Optifin Invest, s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, Bratislava 851 01, Slovenská republika a priamej spoločnej kontroly spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS, a.s., so sídlom Horárska 12, Bratislava 821 09, Slovenská republika nad spoločnosťou ELH Eisenbahnlaufwerke Halle GmbH & Co. KG so sídlom H.-D.-Genscher-Straße 34, 06188 Landsberg, Nemecko a nad aktívami spoločností WBN Waggonbau Niesky GmbH so sídlom Am Waggonbau 11, 02906 Niesky, Nemecko a WBN Zwischenholding GmbH so sídlom Am Waggonbau 11, 02906 Niesky, Nemecko.
 
Sektory:
H.49.20 - Nákladná železničná doprava
H.52.29 - Ostatné pomocné činnosti v doprave
C.30.20 - Výroba železničných lokomotív a vozového parku
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.