Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie spoločností Westbay Holdings Limited a WISD Holding Limited

Aktualizované:
Obsah
Dňa 19. 10. 2017 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v zmene kontroly podnikateľom Westbay Holdings Limited, Cyprus nad podnikateľom WISD Holding Limited, Cyprus. V dôsledku transakcie dôjde ku zmene kontroly nad skupinou zastrešenou spoločnosťou MET Holding.
 
Sektor: D.35.14 - predaj elektriny, D.35.23 - predaj plynu prepravovaného potrubím
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.