Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Tate & Lyle PLC a AMYLUM SLOVAKIA

Aktualizované:
Obsah
Dňa 24.06.2015 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom Tate & Lyle PLC, Londýn, Spojené kráľovstvo nad podnikateľom AMYLUM SLOVAKIA, spol. s r.o., Boleráz.
Sektor: potravinársky priemysel
  
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.