Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Tianjin Tianhai Investment Company, Ltd., USA a Ingram Micro Inc., USA.

Aktualizované:
Obsah

Dňa 15. 07. 2016 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len ,,úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľom Tianjin Tianhai Investment Company, Ltd., USA nad podnikateľom Ingram Micro Inc., USA.

Sektor: veľkoobchodná distribúcia technológií

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.