Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Unilabs Diagnostics AB, AeskuLab Holding, a.s. a Alpha medical, s. r. o.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 24. 02. 2017 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom Unilabs Diagnostics AB, Švédsko, ktorý patrí do investičného portfólia Apax Partners LLP, Veľká Británia nad podnikateľmi AeskuLab Holding, a.s., Česká republika a Alpha medical, s. r. o., Slovenská republika.

Sektor: zdravotníctvo – laboratórna diagnostika
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.