Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie VTG, Solveq Funds SICAV nad Cargo Wagon a nad nákladnými železničnými vozňami

Aktualizované:
Obsah
Dňa 24.04.2015 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní nepriamej spoločnej kontroly  podnikateľov  VTG Aktiengesellschaft, Nemecko, Solveq Funds SICAV plc, Malta nad podnikateľom Cargo Wagon, a.s., Bratislava a nad nákladnými železničnými vozňami  špecifikovanými v Zmluve o odplatnom prevode hnuteľného majetku a následnom spätnom nájme dopravných prostriedkov, ktorá tvorí prílohu č. 1 Akcionárskej zmluvy týkajúcej sa spoločnosti Cargo Wagon, a.s. uzatvorenej medzi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. a AAE Wagon, a.s. Ide o koncentráciu v sektore nákladnej železničnej prepravy.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.