Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci, ktorá podľa oznámenia spočíva vo vytvorení spoločného podniku podnikateľov YIT Rakennus Oy, Fínsko a Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Fínsko.

Aktualizované:
Obsah
 
Dňa 19. 5. 2016 začal úrad správne konanie vo veci, ktorá podľa oznámenia spočíva vo vytvorení spoločného podniku  podnikateľov YIT Rakennus Oy, Fínsko a Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Fínsko.
 
Sektor: stavebníctvo a prenájom nehnuteľností
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.