Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci vytvorenia spoločného podniku AUPARK, a.s., podnikateľmi WOOD&Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., a Rodamco Central Europe B.V.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 28. 04. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva vo vytvorení spoločného podniku AUPARK, a.s., Bratislava podnikateľmi WOOD&Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Česká republika a Rodamco Central Europe B.V., Holandsko.

Sektor:
L.68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.