Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci vytvorenia spoločného podniku inno4wood GmbH podnikateľmi Innofreight Transportlogistik GmbH a WOOD & PAPER a.s.

Publikované:
Obsah

Tretie strany môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámenej koncentrácii.

lokomotíva
lokomotíva
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 30. 09. 2022 začal správne konanie vo veci zámeru koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva vo vytvorení spoločného podniku inno4wood GmbH, Bruck an der Mur, Rakúsko podnikateľmi Innofreight Transportlogistik GmbH, Bruck an der Mur, Rakúsko a WOOD & PAPER a.s., Hlína, Česká republika.

Sektor:
G.46.73 – Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
H.52.29 – Ostatné pomocné činnosti v doprave
N.77.39 – Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného hmotného majetku

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.