Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci vytvorenia Spoločného podniku kontrolovaného Aéroports de Paris S.A. a VINCI Airports S.A.S.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 18.08.2015 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva vo vytvorení plne funkčného Spoločného podniku spoločne kontrolovaného podnikateľmi  Aéroports de Paris S.A., Francúzsko a VINCI Airports S.A.S., Francúzsko.
Sektor: riadenie a prevádzka letísk
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.