Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci vytvorenia spoločného podniku kontrolovaného Axel Springer Schweiz AG a Ringier AG

Aktualizované:
Obsah
Dňa 28.08.2015 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva vo vytvorení plne funkčného spoločného podniku spoločne kontrolovaného podnikateľmi  Axel Springer Schweiz AG, Švajčiarsko a  Ringier AG, Švajčiarsko.  Spoločný podnik má podľa oznámenia pôsobiť primárne na území Švajčiarska.
Sektor: médiá

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.