Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci vytvorenia spoločného podniku podnikateľmi Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., a Mgr. Jozef Oravkin

Publikované:
Obsah

Tretie strany môžu predložiť PMÚ SR pripomienky, námietky a informácie.

kancelária s výhľadom
kancelária s výhľadom

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 15. 06. 2023 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku podnikateľmi Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Bratislava, Slovenská republika a Mgr. Jozef Oravkin, Bratislava, Slovenská republika. Spoločný podnik budú tvoriť spoločnosti CBC Development a.s., Digital Park I, a.s., Digital Park II, a.s., a SKY PARK OFFICES a.s., všetky so sídlom v Bratislave, Slovenskej republike.

Sektor:

L.68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.