Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci vytvorenia spoločného podniku podnikateľov AL YAH SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY PrJSC a HUGHES NETWORK SYSTEMS, LLC

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 04. 10. 2018 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva vo vytvorení spoločného podniku podnikateľom AL YAH SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY PrJSC, Spojené arabské emiráty a podnikateľom HUGHES NETWORK SYSTEMS, LLC, USA.
 
Sektor:
J.61.3 Satelitné telekomunikačné činnosti
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.