Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci vytvorenia spoločného podniku podnikateľov Salzgitter Hydroforming Verwaltungs GmbH a Shanghai Baolong Automotive Corporation

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 11. 6. 2019 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku podnikateľmi Salzgitter Hydroforming Verwaltungs GmbH, Nemecko a Shanghai Baolong Automotive Corporation, Čínska ľudová republika. Spoločný podnik bude vyrábať a distribuovať hydroformované automobilové karosérie, podvozky a konštrukčné komponenty pre zákazníkov v Číne.
 
Sektor:
D 29.32 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.