Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci zámeru koncentrácie Kofola ČeskoSlovensko, a.s. a WAD GROUP, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 13.05.2015 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci zámeru koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní kontroly podnikateľa Kofola ČeskoSlovensko, a.s., Ostrava nad podnikateľom WAD GROUP, a.s., Bratislava.

Sektor: oblasť nealkoholických nápojov vrátane nealkoholických pív a nealkoholických pivných mixov na území SR.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.