Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci zámeru koncentrácie podnikateľov HP Invest, a.s., HP TRONIC – prodejny elektro a.s. a NAY a.s.

Publikované:
Obsah
laptopy
laptopy

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 22. 08. 2023 začal správne konanie vo veci zámeru koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí negatívnej výlučnej kontroly podnikateľa HP Invest, a.s., Zlín, Česká republika (ktorý je súčasťou skupiny Datart) nad spoločnosťami HP TRONIC – prodejny elektro a.s., Zlín, Česká republika a NAY a.s., Bratislava, Slovenská republika.

Sektor:

G.47.54, G47.91 – maloobchod so spotrebnou elektronikou

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.