Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci zámeru koncentrácie podnikateľov Silver Point Capital L. P. a Takko Fashion S.à r.l.

Aktualizované:
Obsah

Koncentrácia podľa oznámenia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Silver Point Capital L. P. nad podnikateľom Takko Fashion S.à r.l.

obchod s oblečením
obchod s oblečením

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 07. 06. 2023 začal správne konanie vo veci zámeru koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Silver Point Capital L. P., Spojené štáty americké nad podnikateľom Takko Fashion S.à r.l., Luxemburské veľkovojvodstvo.

Sektor:

G 47.71 Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.