Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci získania priamej výlučnej kontroly Hahn & Co. Auto Holdings Co., Ltd. nad Halla Visteon Climate Control Corporation, Kórejská republika

Aktualizované:
Obsah
Dňa 28.01.2015 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Hahn & Co. Auto Holdings Co., Ltd., Kórejská republika nad podnikateľom Halla Visteon Climate Control Corporation, Kórejská republika. Účastníci koncentrácie pôsobia v automobilovom priemysle.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.