Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci získania spoločnej kontroly Poštovej banky a Slovenskej pošty nad Poisťovňou Poštovnej banky

Aktualizované:
Obsah
Dňa 11.12.2014 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní priamej spoločnej kontroly podnikateľa Poštová banka, a.s. Bratislava a podnikateľa Slovenská pošta, a.s. Bratislava nad podnikateľom Poisťovňa Poštovej banky, a.s., Bratislava. Účastníci koncentrácie pôsobia v nasledujúcich oblastiach:  Poštová banka, a.s. Bratislava a Poisťovňa Poštovej banky, a.s., Bratislava - poskytovanie finančných služieb; Slovenská pošta, a.s. Bratislava -  poskytovanie poštovej služby a distribúcia finančných služieb.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.