Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR zastavil správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľa Dr. Martina Čepela, Ph.D., MBA a podnikateľa OKTAN, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 17. 08. 2018 zastavil správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá mala spočívať v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Dr. Martina Čepela, Ph.D., MBA, Bratislava nad podnikateľom OKTAN, a.s., Kežmarok.
 
Predmetná koncentrácia bola úradu oznámená ako zámer. V priebehu správneho konania jeho účastník v celom rozsahu zobral späť svoj návrh na začatie konania. Na základe toho úrad vydal rozhodnutie, že správne konanie sa zastavuje.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 08. 2018.