Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR zastavil správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Kofola CS, a.s., ČR a WAD GROUP, a.s., SR

Aktualizované:
Obsah

Protimonopolný úrad SR, odbor koncentrácií (ďalej len „úrad“), dňa 24. 06. 2016 zastavil správne konanie začaté dňa 13. 05. 2015 vo veci koncentrácie, ktorá spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Kofola CS, a.s., ČR nad podnikateľom WAD GROUP, a.s., SR a prostredníctvom toho nepriamej spoločnej kontroly nad podnikateľom WATER HOLDING, a.s. Správne konanie úrad zastavil z dôvodu, že účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť.

 Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 06. 2016.