Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ vykonal neohlásenú inšpekciu u podnikateľov v oblasti výroby a predaja pekárenských výrobkov

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) potvrdzuje, že v dňoch od 27. 06. 2017 do 29. 06. 2017 vykonal neohlásenú inšpekciu v podnikateľských priestoroch viacerých podnikateľov pôsobiacich v oblasti výroby a predaja pekárenských výrobkov.
 
Inšpekcia bola vykonaná na základe dôvodného podozrenia, z ktorého vyplývalo, že mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti oznámiť koncentráciu, ktorá podlieha kontrole úradu a mala byť úradu oznámená podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže a aj k porušeniu zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z takejto koncentrácie.
 
Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekciu neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania.
 
Úrad v tejto fáze neposkytuje bližšie informácie o prešetrovaní.