Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie podnikateľa Avanta Intermare Holdings Ltd. a podnikateľov patriacich do skupiny Adecco

Aktualizované:
Obsah
notebook
notebook

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ") dňa 14. 9. 2023 začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie, ktorá spočíva v zmene spoločnej kontroly nad podnikateľmi

  • Adecco Slovakia, s.r.o., Slovenská republika,
  • Adecco Hrvatska d.o.o., Chorvátsko,
  • Adecco Outsourcing d.o.o., Chorvátsko,
  • Adecco A/S, Dánsko

na výlučnú kontrolu podnikateľa Avanta Intermare Holdings Ltd., Spojené kráľovstvo (skupina Lugera). Podnikatelia v rámci SR poskytujú okrem iného služby v oblasti ľudských zdrojov, predovšetkým služby agentúry dočasného zamestnávania a sprostredkovania zamestnania za úhradu.

Sektor:

N. 78 Sprostredkovanie práce

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť PMÚ svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. PMÚ žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.