Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie podnikateľov AUTOŠTÝL, a.s., a TT-CAR, s.r.o., pôsobiacich v oblasti automotive

Publikované:
Obsah
autá
autá

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ“) dňa 8. 11. 2023 začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie, ktorá spočíva v získaní výlučnej kontroly spoločnosti AUTOŠTÝL, a.s., Trenčianska Turná nad spoločnosťou TT-CAR, s.r.o., Trnava. Obe tieto spoločnosti sa zaoberajú predajom a kúpou motorových vozidiel, ako aj ich autorizovaným servisom.

Sektor:

G.45.1 – Predaj motorových vozidiel

G.45.2 – Oprava a údržba motorových vozidiel

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť PMÚ svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. PMÚ žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.