Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie podnikateľov na trhu automotive

Publikované:
Obsah

Tretie strany môžu predložiť PMÚ svoje pripomienky, námietky a informácie.

autá
autá

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ“) dňa 11. 12. 2023 začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie, ktorá spočíva v zmene z nepriamej spoločnej kontroly na výlučnú kontrolu spoločnosti Küster Holding GmbH (Ehringshausen, Nemecko) nad spoločnosťou Slovakian Door Company, s.r.o. (Bratislava). Küster Holding sa venuje výrobe dielov a príslušenstva v automobilovom priemysle, kým Slovakian Door Company pôsobí v oblasti výroby a dodávky mechanizmov regulátorov okien, ktoré sú súčasťou uzamykacích systémov pre osobné automobily.

Sektor:

C. 29.32 - Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť PMÚ svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. PMÚ žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.