Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie podnikateľov na trhu elektronických komunikácií

Publikované:
Obsah

Koncentrácia spočíva v nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľov Marguerite Purple S.à r.l., Juraj Ondriš a Pavol Ondriš nad spoločnosťou SWAN a.s.

mobil
mobil

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ“) dňa 14. 12. 2023 začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie, ktorá spočíva v nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľov Marguerite Purple S.à r.l. (Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo), Juraj Ondriš a Pavol Ondriš nad spoločnosťou SWAN a.s. (Bratislava).

Sektor:

J.61 - Telekomunikácie

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť PMÚ svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. PMÚ žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.