Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie podnikateľov na trhu s pohonnými látkami

Publikované:
Obsah

Koncentrácia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa OMV Slovensko nad 27 čerpacími stanicami značky Benzinol.

omv čerpacia stanica2
omv čerpacia stanica2

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ“) dňa 14. 12. 2023 začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie, ktorá spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa OMV Slovensko nad aktívami predstavujúcimi 27 čerpacích staníc značky Benzinol, ktoré v súčasnosti prevádzkuje spoločnosť BENZINOL SLOVAKIA s. r. o. (Bratislava) s jej pridruženými spoločnosťami. Obe strany koncentrácie pôsobia na trhu maloobchodného predaja benzínu a nafty.

Sektor:

G. 47.3 – Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť PMÚ svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. PMÚ žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.