Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie podnikateľov pôsobiacich v oblasti energetiky

Publikované:
Obsah

Tretie strany môžu predložiť PMÚ pripomienky, námietky a informácie k oznámenej koncentrácii.

žiarovka
žiarovka

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) dňa 2. 4. 2024 začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie spočívajúcej v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľa UNICAPITAL ENERGY s.r.o. (Praha, Česká republika) nad spoločnosťou GGE a. s. (Bratislava) a prostredníctvom nej nad slovenskou časťou podnikateľskej skupiny GGE.

Sektor:

D.35.1 Výroba elektrickej energie, prenos a rozvod

D.35.2 Výroba plynu, rozvod plynných palív potrubím

D.35.3 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť PMÚ svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. PMÚ žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.