Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie podnikateľov v oblasti predaja pohonných látok

Publikované:
Obsah
tankovanie paliva do nádrže
tankovanie paliva do nádrže

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ“) dňa 14. 2. 2024 začal správne konanie vo veci posúdenia zámeru koncentrácie, ktorá spočíva v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly podnikateľa pána Mariána Tótha (vykonáva kontrolu nad sieťou 20 čerpacích staníc značky TAM Autohof a TAM Férové pumpy) nad spoločnosťou TANKER, s.r.o., (Kežmarok, prevádzkuje sieť 27 čerpacích staníc pod značkou TANKER).

Sektor:

G.47.3 – Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach

G.46.71 – Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť PMÚ svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. PMÚ žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.