Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie podnikateľov v oblasti výroby, distribúcie a dodávky tepla

Aktualizované:
Obsah
radiator v izbe pri okne
radiator v izbe pri okne

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) dňa 14. 5. 2024 začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie spočívajúcej v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľa Energie2 Power a.s. (Praha, Česká republika) nad podnikateľom Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. (Nitra). Spoločnosť Energie2 Power bude vykonávať spoločnú kontrolu s mestom Nitra, ktoré doteraz spolukontrolovalo podnikateľa Nitrianska teplárenská spoločnosť.

Sektor:

D.35.30 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť PMÚ svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. PMÚ žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.