Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie týkajúcej sa slovenskej telekomunikačnej skupiny O2

Publikované:
Obsah
mobil v rukách
mobil v rukách

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ“) dňa 14. 11. 2023 začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie, ktorá spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly spoločnosti Emirates Telecomunications Group Company PJSC (Spojené arabské emiráty) nad spoločnosťou PPF Telecom Group B.V. (Holandsko), a tým nepriamo aj nad slovenskou telekomunikačnou skupinou O2.

Obe tieto spoločnosti sú telekomunikačnými operátormi.

Sektor:

J.61 – Telekomunikácie

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť PMÚ svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. PMÚ žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.