Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ začal správne konanie vo veci prevzatia kontroly nad spoločnosťou InterWay, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 15.05.2015 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní spoločnej kontroly  podnikateľov Asseco Poland SA, Poľsko, Ing. Petr Weber, Bratislava, Ing. Richard Weber, Bratislava, Ing. Ľuboš Balát, Senec nad podnikateľom InterWay, a.s., Bratislava.

Sektor: komplexné webové riešenia, softvérové riešenia a súvisiace služby v oblasti IT.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.