Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu CEE Transport a WABERER´S

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 13. 7. 2016 koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa CEE Transport Holding B.V., so sídlom Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Holandsko nad podnikateľom WABERER´S International NyRt., so sídlom Nagykőrösi utca 351, 1239 Budapešť, Maďarsko.
 
Spoločnosť CEE Transport patrí do private equity skupiny Mid Europa, ktorej súčasťou je Fond III vykonávajúci výlučnú priamu kontrolu nad spoločnosťou CEE Transport. Skupina investuje v rôznych sektoroch vrátane mobilných a pevných telekomunikácií, platenej televízie, transportu, rýchlo-obratového spotrebného tovaru, zdravotníctva a maloobchodu v strednej a východnej Európe a v Turecku. Na slovenskom trhu je aktívna v oblasti poskytovania služieb laboratórnej medicíny, a to prostredníctvom spoločnosti Alpha medical, Martin, ďalej v oblasti výroby a distribúcie doplnkov stravy a voľne predajných (OTC) liekov prostredníctvom spoločností Walmark, Žilina a Valosun, Senec.
 
Skupina WABERER´S pôsobí na trhu medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej nákladnej prepravy tovaru a skladovej logistiky najmä v Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Francúzsku a Veľkej Británii. Na území Slovenskej republiky rovnako pôsobí len v tejto oblasti, v iných oblastiach nepôsobí. 
 
Úrad zistil, že nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít ani k vertikálnemu prepojeniu účastníkov koncentrácie na území Slovenskej republiky.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, a to najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 7. 2016.